pl en de itru

telefon

A A A

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO).

Firma ARKAMA działąjąc na rzecz i w interesie swoich klientów przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej firmie:

Administratorem Państwa danych osobowych jest :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKAMA Sołyga Henryk
ul. Brukowa 2, 63-645 Łęka Opatowska
tel. 62 78 188 23, email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie wówczas gdy podmiot posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:

  • Państwa zgoda lub
  • niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub
  • wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa lub
  • niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub
  • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Mając na uwadze powyższe podstawy dane osobowe będą przetwarzane przez firmę ARKAMA głównie w celu:

  • podjęcia działań przed zawarciem umowy handlowej jak również  w trakcie jej realizacji
  • marketingu produktów i usług świadczonych przez Administratora, jako niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
  • do prowadzenia obrotu handlowego,
  • prowadzenia uzgodnień dotyczących współpracy handlowej oraz serwisowej,

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników i serwisantów firmy ARKAMA.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane  podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Cel i okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w umowach które z Państwem zawarliśmy oraz w celu prowadzenia z Państwem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa obrotu handlowego.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych

W związku z tym, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe, co do zasady przysługują Państwu prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Szczegóły związane z Państwa prawami znajdują się w rozporządzeniu RODO.