pl en de itru

telefon

A A A

Jak zbudowane są przesiewacze wibracyjne?

Funkcją przesiewaczy wibracyjnych jest frakcjonowanie materiałów ciężkich oraz przesiewanie materiałów sypkich. Urządzenia te świetnie sprawdzają się więc przemyśle budowlanym, frakcjonując np. kamienie i żwir, ale także rolniczym, separując owoce i warzywa. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak działają przesiewacze wibracyjne, zapraszamy do lektury.

Budowa i działanie przesiewaczy wibracyjnych

Do najważniejszych elementów przesiewaczy wibracyjnych należą: sita, silnik oraz skrzynia wibracyjna. Sita umieszczane są prawie w całości na jednej linii na profilach o prostokątnych przekrojach. Silnik wywołuje wibracje przenoszone na sita, przez które przesypują się materiały o określonych rozmiarach. Produkt jest podrzucany i transportowany w kierunku wysypów. Stąd produkty trafiają na kolejne urządzenia w procesie produkcyjnym. Urządzeniem zarządza się z pulpitu umieszczonego na szafie sterowniczej na niezależnym stojaku, dzięki czemu drgania nie wpływają na elementy elektroniczne.

Opcjonalne elementy budowy

Dodatkowym elementem, w które może zostać wyposażony przesiewacz wibracyjny jest specjalny wentylator nadmuchowy umieszczany w końcowej części skrzyni. Służy on osuszaniu przesiewanego materiału. Wentylatory promieniowe sprawdzą się w przypadku separowania warzyw i owoców przeznaczonych do mrożenia. Pełnią one bowiem funkcję osuszania tych produktów z wody. Dzięki temu proces produkcyjny ulega przyspieszeniu. Aby zwiększyć produktywność przesiewaczy wibracyjnych i dopasować do wybranej branży, należy dostosować odpowiednio ich parametry oparte na potrzebach i charakterystyce przedsiębiorstwa. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w maszynach stosuje się również odpowiednie systemy określone przez właściwe normy, które potwierdzone są certyfikatami.